top of page
Search
  • Writer's pictureOsteopaattikeskus

Osteopaatin koulutus?

#kysyosteopaatilta

Osteopaatin tutkinto on korkeakoulututkinto ja kestää Suomessa neljä vuotta. Suurimmassa osassa Euroopassa koulutus on myös neljä vuotta, mutta esimerkiksi Ranskassa viisi vuotta. Osteopaatin koulutuksessa korostuvat laajasti anatomian, fysiologian, neurologian, patologian ja erotusdiagnostiikan osaamisen lisäksi käsillä tutkimisen ja hoitamisen taidot.

Osteopatiaa voi Suomessa opiskella kolmessa koulussa; Helsingissä Metropolian ammattikorkeakoulussa, sekä yksityisissä Osteopatiakoulu Atlaksessa Espoossa ja Ortopedisen osteopatian koulutuskeskuksessa Helsingissä.

Tampereen Osteopaattikeskuksen osteopaatit ovat saaneet nelivuotisen koulutuksensa Metropolia Ammattikorkeakoulussa, Osteopatiakoulu Atlaksessa ja Englannissa European School of Ostepathy -yliopistossa.


#osteopaatinkoulutus #osteopaattivastaa #osteopatiatampere #osteopatiatutkinto #terveydenhuoltoalanammattilainen396 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page