top of page
Search
  • Writer's pictureOsteopaattikeskus

Osteopatia - mitä se on?


Julkaistu Tampereen Seudun Selkäyhdistyksen lehdessä 1/2019.


Teksti: Minna Sillantaka

Tampereen Osteopaattikeskus


Osteopatia on hoitomuoto, jolla lähestytään kehon rakenteita kuten niveliä, lihaksia ja sidekudoksia erilaisin manuaalisin eli käsin tehtävin tutkimus- ja hoitomenetelmin.


Osteopaatti soveltaa anatomian ja fysiologian eli kehon rakenteen ja toiminnan tietämystään käytäntöön ihmisen terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi. Useimmiten osteopaatilta haetaan apua tuki-ja liikuntaelimistön kipuihin, jännityksiin tai liikerajoituksiin. Käsittelemällä tuki-ja liikuntaelimistöä osteopaatti vaikuttaa syvemminkin kehon toimintoihin, kuten nestekiertoon ja hermoston toimintaan, minkä vuoksi osteopatia soveltuu monien kehon toiminnallisten häiriöiden hoitamiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi ruuansulatusvaivat, turvotukset tai hengityksen oireilut. Hermoston toimintahäiriöt, kuten raajojen puutuminen ja huimaus sekä päänsärky ja hampaiden narskuttelu ovat tuttuja syitä tulla vastaanotolle. Suomessa osteopaatti on Valviran rekisteröimä terveydenhuollon ammattihenkilö.


Vastaanotto alkaa haastattelulla. Osteopaatti on kiinnostunut oireidesi lisäksi yleisestä hyvinvoinnistasi, mahdollisista diagnooseista, lääkityksistä ja leikkauksista. Ei ole tavatonta, että osteopaatti haluaa kuulla unestasi, stressitilanteestasi tai vatsasi toiminnasta. Haastattelun tavoitteena on luoda kokonaiskuva tilanteestasi ja sulkea pois mahdollisia oireiden aiheuttajia sekä selvittää vaativatko oireet lääkärin tutkimusta. Usein asiakkailta kuulee, että ”eihän tämä nyt tähän vaikuta”, mutta esimerkiksi seitsemän vuotta vanha peräänajokolari voi olla merkittävä asia osteopaatin kannalta. Voi käydä niinkin, että olkapääkivun vuoksi vastaanotolle tulevalta hoidetaankin lantion aluetta.


Osteopaatti tarkastelee hoidettavan ryhtiä, tutkii rangan ja nivelten liikkeitä sekä kehon jännitystiloja. On tärkeää havainnoida ja tutkia liikesuunnat, jotka aiheuttavat kipua, oireita tai ovat rajoittuneet. Tämä ohjaa hoitoa eteenpäin ja auttaa oireiden syyn selvittämisessä. Hoidossa käytettäviä tekniikoita on useita kuten mobilisointi, harmoninen liike, venytykset ja erilaiset pehmytkudostekniikat. Yhtenä tekniikkana muiden joukossa voidaan käyttää manipulaatiota. Käytännössä hoidossa yhdistellään tekniikoita kuhunkin tilanteeseen hoidettavalle sopiviksi. Tarpeen mukaan hoito kohdistetaan tarkasti oirealueeseen tai hoidolla vaikutetaan kehoon kokonaisvaltaisemmin.


Vastaanottokäynniltä voit saada mukaasi harjoitteita. Yksi eniten ohjaamistani harjoitteista on palleahengitys. Tietoinen hengittäminen on usein paikallaan nykyisessä elämänmenossa. Rauhallisesti syvään hengittämällä saamme aktivoitua parasympaattisen hermostomme, joka huolehtii kehomme palautumisesta ja rentoutumisesta. Tällöin ruuansulatus aktivoituu, verenpaine laskee ja lihasjännitys vähenee. Selkäkipuisilta löydetään monesti taustalta pallean jännitystila. Biomekaanisesti syvään hengittäminen lisää rintakehän, kylkiluiden ja rintarangan nivelten liikettä, mikä edistää selkärangan hyvinvointia. Rintakehän yli 140 niveltä saavat samalla luontaisen aktivaation. Lisäksi pallea toimii kehossa tärkeänä nestekierron pumppuna, joten vapaa pallean liike edistää alaraajojen laskimoverenkiertoa. Rauhallisella palleahengityksellä voimme siis vaikuttaa useisiin kehomme toimintoihin positiivisesti ihan itse.


Osteopatia soveltuu hoidoksi kaikenikäisille. Hoito suunnitellaan yksilöllisesti huomioiden terveydentila ja hoitoon mahdollisesti vaikuttavat muut tekijät. Emme hoida sairauksia kuten astmaa vaan sen sijaan lihaksia, niveliä ja rakenteita, jotka vaikuttavat hengitykseen. Pyrkimyksenä on, että kehon kokonaistoiminta paranee. Hoitokertojen määrä riippuu hoidettavasta ongelmasta. Akuuttiin tilanteeseen saattaa riittää yksi tai kaksi kertaa, mutta krooninen kiputila voi vaatia pidemmän hoitojakson. Terveyttä ylläpitävä hoito ja stressin lievittäminen ilman suurempaa oireistoa on yhä suositumpaa.


Hoidossa vahvistetaan kehon omaa parannuskykyä. Osteopaattisessa näkökulmassa ajatellaan, että kehon rakenne ja toiminta ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa. Tasapaino rakenteissa näyttäytyy tasapainona toiminnassa ja toisinpäin. Keho pyrkii jatkuvasti tasapainoon säätelemällä toimintojaan. Yksi hoidon tavoitteista on edistää hermoston ja kehon nestekierron eli veren- ja lymfakierron toimintaa optimaaliseksi, jolloin kehon eri kudokset voivat hyvin. Hoidon vaikutuksesta hermosto rauhoittuu, kipu lievenee, lihasjännitys vähenee, nivelten liikkuvuus paranee ja verenkierto vilkastuu.


Osteopatiassa ihminen nähdään psykofyysisenä kokonaisuutena. Stressi, elämäntilanne ja sosiaaliset suhteet voivat vaikuttaa tilanteeseen tai olla oireilun taustalla laukaisevana tekijä. Osteopaatti hoitaa fyysistä kehoa, mutta ihmisen kohtaaminen, kuuntelu ja ohjaaminen ovat tärkeä osa kokonaisuutta. Joskus kehon oireilun ymmärtäminen auttaa eteenpäin ja antaa voimaa edistää omaa hyvinvointiaan elämän eri osa-alueilla.


Hyvinvointia kehollesi!

Minna


Huhtikuussa aiheesta lisää Sampolan luennolla 20.4.
176 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


Post: Blog2_Post
bottom of page