top of page
Search
  • Writer's pictureOsteopaattikeskus

Stressi ja osteopatia

Fyysisesti stressireaktio aiheuttaa kehossa hermostollisen reaktiosarjan, joka valmistaa kehon ja koko elimistön pakenemiseen, taistelemiseen tai jähmettymiseen. Autonomisen hermoston aktivoitumisesta saattaa seurata oireita, kuten sydämentykytys, hikoilu ja verenpaineen kohoaminen. Stressireaktiot ja -häiriöt ovat melko tavallisia ja niitä esiintyy kaikenikäisillä.

Osteopaattinen hoito voi olla hyvä keino vaikuttaa autonomiseen hermostoon ja siten lievittää stressireaktiota helpottamalla kehon jännityksiä. Koska stressireaktiossa autonominen hermosto on ajautunut puolustamaan kehon voimavaroja, on tärkeää, että oloa pyritään rauhoittamaan ja lisäämään kehon turvallisuuden tunnetta.


#stressi #stressireaktio #stressihäiriö #autonominenhermosto #osteopatia #osteopatiatampere117 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page